Анулювання цінних паперів

Анулювання цінних паперів – скасування емітентом прав на володіння цінними паперами з одночасним зменшенням статутного капіталу (таке зменшення здійснюється через анулювання цінних паперів, які є власністю емітента).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.