Гарантований дохід

Гарантований дохід – дохід, привласнення якого не залежить від зміни обставин і здійснюється в будь-якому випадку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.