Індекс концентрації доходів

Індекс концентрації доходів – показник, що характеризує ступінь відхилення фактичного обсягу розподілу доходів населення та їх диференціацію. За рівномірного розподілу доходів індекс концентрації доходів наближається до нуля, а із зростанням ступеня поляризації суспільства – до 1. Індекс концентрації доходів називають коефіцієнтом Джині.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.