Індекс фізичного обсягу виробництва продукції

Індекс фізичного обсягу виробництва продукції – відносний статистичний показник, що характеризує зміну фізичної маси (кількості) продукції. Використовується для оцінки ступеня впливу зміни кількості виготовленої (реалізованої) продукції на зміну обсягу її виробництва (реалізації) за умови врахування ціни продукції як сталої величини базисного періоду. Розрізняють індивідуальний та зведений індекс фізичного обсягу виробництва продукції. Індивідуальний розраховують для продукції окремого виду. Зведений індекс фізичного обсягу виробництва продукції визначають для кількох видів продукції за формулами середньоарифметичного або середньогармонійного індексів. Для дослідження динаміки фізичного обсягу продукції в кількох періодах будують ряди базисних і ланцюгових індексів, в яких ціну враховують як незмінний фактор базисного періоду.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.