Територіальний індекс

Територіальний індекс – показник, який використовують для порівняння однойменних ознак різних територій або об'єктів. У побудові територіального індексу особливого значення набуває вибір статистичних ваг. Так, для порівняння рівня собівартості двох економічних районів статистичними вагами може бути продукція кожного району. Формули статистичних (територіальних) індексів мають такий вигляд:

  1. для території «а»: Іс=Сума(Са*qа)/Сума(Сб*qа),
  2. для території «б»: Іс=Сума(Сб*qб)/Сума(Са*qб),

де Са і Сб – собівартості відповідно продукції території «а» і «б», qа і qб – кількості відповідно продукції території «а» і «б».

Територіальні індекси дають змогу визначити, наскільки одне суспільне явище території «а» відрізняється від аналогічного явища території «б».

Для побудови територіальних індексів у кожному районі може бути взятий як за порівнюваний, так і за базу порівняння. У статистичній практиці застосовують і дещо інший методичний підхід у побудові територіальних індексів, який ґрунтується на безпосередньому порівнянні рівнів явищ із застосуванням спільних для обох районів (територій) стандартизованих (однакових) статистичних ваг. Це може бути кількість продукції, виробленої (проданої) на обох територіях разом. Територіальний індекс собівартості продукції дорівнює: Іс=?Саq/?Сб, де q – кількість продукції, виробленої в обох районах разом.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.