Бюджетний індекс (індекс вартості життя)

Бюджетний індекс (індекс вартості життя) – показник, який характеризує зміну вартості бюджетного набору для окремих суспільних груп населення. Об'єктивність бюджетного індексу залежить від методів розрахунку індексу, повноти й типовості бюджетного набору й достовірності реєстрації зміни цін. У розрахунках бюджетного індексу широко використовують матеріали бюджетних обстежень товарів. У більшості країн світу індекс вартості життя розраховують за середньою арифметичною зваженою на основі індивідуальних індексів цін репрезентативного набору товарів та послуг (коливається в межах 300–500 видів товарів і послуг).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.