Мінімальний споживчий бюджет сім'ї (прожитковий мінімум)

Мінімальний споживчий бюджет сім'ї (прожитковий мінімум) – мінімально необхідний рівень споживання матеріальних благ та послуг для забезпечення нормальної життєдіяльності людини за певного рівня розвитку продуктивних сил і досягнутого рівня життя населення. Визначається у натуральній (споживчій) вартості і в грошовій формі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.