Міжнародна платіжна угода

Міжнародна платіжна угода – це форма угоди, в якій встановлено порядок здійснення міжнародних розрахунків, у т.ч. за торговими і неторговими операціями, на багато- і односторонній основі.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.