Платіжне повідомлення

Платіжне повідомлення – це фінансовий документ, яким повідомляють платників про необхідність сплати платежів у певних обсягах та у визначені терміни до відповідних фінансових установ.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.