Платіжна система

Платіжна система – 1) об’єднання адміністрації, розрахункового банку(ів), емітента(ів), еквайра(ів), процесингового(их) центру(ів) на основі єдиних нормативних, договірних, фінансових і технічних документів, що регламентують взаємовідносини учасників системи, а також правила і порядок надання автоматизованих послуг з використання платіжних карток; 2) платіжна організація, члени платіжної системи, учасники платіжної системи та відносини, що виникають між ними при здійсненні розрахунків за операції, що виконуються із застосуванням платіжних карток цієї системи; 3) сукупність нормативних, договірних, фінансових та інформаційно-технічних засобів і рішень учасників (банків, установ, компаній), які регламентують свої взаємовідносини щодо порядку використання банківської платіжної картки (БПК). Платіжна система має об’єднувати не менш як два банки-емітенти. БПК, які належать до однієї платіжної системи, мають ознаки, які дають змогу ідентифікувати їх належність до платіжної системи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.