Інформаційні системи

Інформаційні системи – системи збирання, зберігання, обробки, перетворення, передавання та оновлення інформації за допомогою сучасної комп’ютерної та іншої техніки для постійного використання інформації в процесі управління. Інформаційні системи використовують у всіх ланках народного господарства і сферах суспільної діяльності під час аналізу ситуації, вироблення, прийняття, реалізації рішень. В основі інформаційних систем – інформаційні моделі, які описують і регламентують інформаційні потоки в управлінні за допомогою певних алгоритмів і процедур фіксування та обробки інформації.

 

Складові інформаційних систем можуть бути виділені за різними критеріями. Зокрема процесні критерії передбачають виділення в інформаційних системах трьох основних процесів цілевстановлення, обґрунтування і вибору цілей, планування розробки програми дій, регулювання, яке забезпечує нормальне виконання запланованих дій. Рольові критерії дають змогу визначити два типи підсистем інформаційної системи: 1) функціональні підсистеми, пов'язані з виконанням певних управлінських функцій (фінанси, виробництво, облік, постачання, збут тощо), 2) підсистеми забезпечення (технічне, математичне, інформаційно-документальне). Згідно з технологічним підходом до інформаційних систем виділяють такі їх ланки збирання і введення інформації до інформаційних систем, аналіз інформації, збереження інформації, переробка інформації, виведення і користування інформацією.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.