Автоматизовані системи управління

Автоматизовані системи управління – складні людино-машинні кібернетичні системи, в яких розумова діяльність поєднується з переробкою інформації, розрахунками, логічними операціями, що здійснюються з використанням обчислювальної техніки і сучасних засобів зберігання, передавання та обробки інформації. Використовується в управлінні виробництвом, транспортом, будівництвом га багатьма іншими об'єктами і процесами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.