Зовнішнє управління майном

Зовнішнє управління майном – передання функцій управління підприємством-боржником (банкрутом) визначеній особі – арбітражному управляючому (призначається арбітражним судом) з метою виведення підприємства з кризи.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.