Адміністративно-бюджетне управління

Адміністративно-бюджетне управління – бюджетне бюро США, яке є частиною адміністрації президента і завдання якого – допомагати формуванню координованого федерального бюджету для його подання до Конгресу. Завданням адміністративно-бюджетного управління є також вивчення заявок на бюджетне фінансування федеральних органів та щоквартальне виділення коштів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.