Емісійна система

Емісійна система – законодавче встановлений порядок і способи випуску та вилучення грошей з обігу, а також складова частина грошової системи держави, яка повинна забезпечувати випуск грошової маси в обіг згідно із законами грошового обігу.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.