Автоматизовані інформаційні системи

Автоматизовані інформаційні системи – людино-машинні системи для збирання, зберігання, накопичення, пошуку, передавання, обробки інформації з використанням обчислювальної техніки, комп'ютерних інформаційних мереж, засобів і каналів зв'язку.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.