Андеррайтинг

Андеррайтинг (англ. underwriting – підписання) – купівля і продаж інвестиційними компаніями, банками та крупними брокерськими фірмами цінних паперів нових випусків на первинному ринку. Це поширений метод розміщення цінних паперів(акцій і облігацій), договір між гарантом і емітентом про розміщення цінних паперів. Інвестиційна компанія може викупити в емітента весь випуск цінних паперів за фіксованою ціною і перепродати його іншим інвесторам, може викупити в емітента нерозміщену частину випуску цінних паперів, докласти максимум зусиль до розміщення цінних паперів без взяття зобов'язань щодо викупу нерозміщеної частини таких паперів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.