Досконала інформація

Досконала інформація – тип інформованості та знань суб'єктів ринку щодо його головних параметрів, передусім цін, який дає їм змогу свідомо приймати раціональні, всебічно виважені рішення і найбільш повно реалізовувати свої інтереси га наміри. Будь-яке відхилення від цих умов кваліфікується як стан ринку з недосконалою інформацією. На думку Ф Хаєка, економічні проблеми повинні насамперед вирішуватися через накопичення й поширення інформації (знань). Якщо інформація досконала і поширюється безперешкодно, конкурентні економічні дії та ціни забезпечують оптимальний стан економіки. Ефективний розподіл ресурсів, що відповідає оптимуму, є результатом ефективної координації інформації та знань. Тому безперешкодне поширення інформації – необхідна передумова забезпечення здорової конкуренції, яка гарантує ефективний розвиток соціальної ринкової економіки. Тезу про роль і значення досконалої інформації покладено в основу однієї з найпоширеніших концепцій у сучасній західній економічній науці – «теорії раціональних очікувань».

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.