Гнучкі виробничі системи

Гнучкі виробничі системи – сукупність засобів виробництва, які мають здатність до швидкого переоснащення для виробництва іншого виду продукції. Як правило, гнучкі виробничі системи машин автоматизовані. У 1995 в промисловості України було впроваджено лише 4 гнучкі виробничі системи, що є ознакою деградації технологічного способу виробництва, посилення технічної небезпеки.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.