Автоматизація обліку

Автоматизація обліку – використання обчислювальної техніки і засобів телеобробки для спостереження, вимірювання і реєстрації даних про техніко-економічні та соціально-економічні процеси, а також надання інформації такого вигляду, який дає змогу ефективно управляти цими процесами і використовувати їх для підвищення ефективності виробництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.