Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва – це вищий етап розвитку техніки, коли машини створюють нові машини, а керують роботою машин автоматичні пристрої. Людина виходить з безпосереднього виробництва, звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавських і частково від нетворчих розумових функцій. Вона лише спостерігає за роботою машин і контролює її, займається їх наладкою. Автомати все частіше виконують функції управління і контролю з середини 70-х XX ст. почався якісно новий етап автоматизації виробництва, пов'язаний із електронною автоматизацією матеріального виробництва і обігу, науково-технічної творчості та розгортанням інформаційно-комп'ютерної революції.

Найважливішою рисою автоматизації виробництва є поява інформаційної техніки, що спирається на найновіші комп'ютери та системи зв'язку. Ця техніка проникає в усі сфери суспільного життя науку, освіту, виробництво, виховання тощо.

Почалася автоматизація виробництва із впровадження і швидкого розвитку мікропроцесорів на великих інтегральних схемах, що зумовило мікропроцесорну революцію і появу комп'ютерів п'ятого покоління, здатних «розуміти» мову людини, здійснювати цілий комплекс інтелектуальних операцій автоматизоване проектування, ведення бухгалтерської звітності, проведення технічної, медичної та іншої діагностики, багатомовний переклад, автоматичне доведення математичних теорем, опис аналітичних оглядів ринкової ситуації, аналіз цін на біржі, підтримка машинного програмування і створення систем автоматичного самопрограмування, здатність до самонавчання, ведення складних ігор (наприклад, у шахи) та ін.

На початку XXI ст. з'являться комп'ютери, які за обсягом пам'яті переважатимуть людину в сотні разів, у мільярди разів за швидкістю виконуваних операцій, зможуть моделювати людський розум. Мікропроцесорна революція – матеріальна основа створення промислових «інтелектуальних» роботів третього покоління, які за допомогою сенсорної системи сприйматимуть інформацію про навколишні події, оброблятимуть її за допомогою найновіших комп'ютерів і передаватимуть у свій виконавчий механізм. Це створює реальну передумову комплексної автоматизації виробництва, формування «безлюдних виробництв» чи навіть заводів-автоматів, це найвищий ступінь автоматизації виробництва, який передбачає виготовлення машин самими машинами.

Початковий ступінь автоматизації виробництва супроводжується застосуванням окремих машин-автоматів та напівавтоматів. Використання автоматизованих систем машин на виробництві повинно органічно поєднуватися з автоматизованою системою управління. Розвинуті країни Заходу пройшли в основному початковий етап автоматизації виробництва й обігу і переходять до найвищого ступеня автоматизації. Пострадянські держави перебувають лише на початковому етапі цього процесу. Технологічний спосіб виробництва базується у них здебільшого не на автоматизованій, а на машинній та ручній праці. Без сучасної інформаційної технології матеріальне виробництво стає все більш неконкурентоспроможним, а країна приречена на технологічне, економічне, політичне, культурне відставання і може перетворитися на економіко-інформаційну колонію розвинутих країн світу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.