Дрібносерійне виробництво

Дрібносерійне виробництво – виробництво обмеженої номенклатури однорідної продукції серіями або партіями, кількість яких залежить від замовлення чи угоди. Зміна серій продукції зумовлена зміною технологічної схеми, структури виробничого процесу, тривалості циклу із зміною серп можуть змінюватися умови виробництва, що, у свою чергу, потребує переналадки процесу. Якщо обладнання переналагоджується протягом робочої зміни один або декілька разів, то таке виробництво – дрібносерійне виробництво.

У машинобудуванні дрібносерійне виробництво характеризується закріпленням за кожним робочим місцем від 20 до 40 операцій, серійне – від 10 до 20 операцій. Робочі місця на підприємствах дрібносерійного виробництва певною мірою спеціалізовані. При цьому відбувається переважно предметна їх спеціалізація – закріплення за кожним із них декількох операцій для виготовлення деталей, обробка яких ведеться партіями. Серійне виробництво має вищі техніко-економічні показники порівняно з дрібносерійним виробництвом, але суттєво поступається масовому виробництву. Однак за всіх економічних переваг масове виробництво не відіграватиме в майбутньому такої ролі в організації виробництва, як в сучасних умовах оскільки спостерігаються тенденції до індивідуалізації попиту, тобто споживчого виробництва або дрібних партій. Тому масштаби дрібносерійного виробництва в перспективі матимуть тенденції до розширення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.