Виробництво продукції на душу населення

Виробництво продукції на душу населення – показник, що характеризує рівень розвитку народного господарства у зіставленні з кількістю населення. Найточніше визначає рівень продуктивності суспільної праці у країні, ступінь розвитку її продуктивних сил, ефективність форм власності та господарського механізму. Показник виробництва продукції на душу населення визначають як відношення обсягів валового внутрішнього продукту, національного доходу та інших макроекономічних величин до середньорічної кількості населення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.