Економічна ефективність нових засобів виробництва

Економічна ефективність нових засобів виробництва – співвідношення витрат на виробництво й впровадження нових засобів виробництва та отриманих економічних результатів. Ці результати виражаються у збільшенні обсягів виробництва, підвищенні якості товарів і послуг, зниженні їх собівартості тощо. Основні елементи економічної ефективності нових засобів виробництва – впровадження нової техніки (створення нових машин, механізмів, приладів, устаткування та їх реконструкція), будівництво нових будівель і споруд, використання нових видів сировини й матеріалів, технологічних ліній та ін. Витрати на виробництво та впровадження нових засобів виробництва виражаються в обсязі капіталовкладень, що поділяються напрямі та непрямі (наприклад, підготовка кадрів). Найважливішу роль у зростанні економічної ефективності нових засобів виробництва відіграє впровадження нової техніки – мікроелектроніки, гнучких автоматизованих систем, роботів тощо, зокрема найсучасніших комп'ютерів.

 

У США та Японії завершується розробка інтелектуальних комп'ютерів п'ятого покоління – могутніх суперкомп'ютерів та найновіших персональних комп'ютерів. У сучасних суперкомп'ютерах міститься 16 і 61 тис. паралельно діючих мікропроцесорів, що дає змогу здійснювати до 7 млрд. операцій за секунду. Крім того, у США та Японії ведеться розробка суперкомп'ютера, що містить до мільйона мікропроцесорів, який виконуватиме 1012 операцій за секунду із створенням комп'ютерів фемптового діапазону, біомолекулярних чипів на початку третього тисячоліття будуть створені комп'ютери, які в сотні разів переважатимуть людину за обсягом пам'яті, у мільйони і більше разів – за швидкістю виконуваних операцій. Економічна ефективність нових засобів виробництва може бути досягнута в масштабі окремого підприємства (об'єднання), галузі, сфери економіки та всього народного господарства. Економічна ефективність нових засобів виробництва розраховується по всьому циклу роби проектування, наукова розробка нової техніки, споруди тощо, виробництво нового взірця та його випробування, складання кошторису та ін. Враховується також величина витрат на впровадження нових засобів пращ порівняно з існуючими, приріст випуску продукції, зниження собівартості, зростання прибутку тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.