Економічна ефективність скорочення тривалості будівництва (фактор часу в будівництві)

Ефективність скорочення тривалості будівництва економічна (фактор часу в будівництві) – економічна категорія, яка характеризує величину ефекту від скорочення нормативної тривалості будівництва об'єктів.

Економічний ефект у сфері експлуатації від прискореного введення в дію виробничих об'єктів (народногосподарський ефект) утворюється за рахунок прибутку від випуску продукції на достроково введених об'єктах (за умови готовності постачальників і споживачів). Розраховують такий ефект (Ент) за формулою: Ент=Ен?Фо?(Тн-Тф), де Ен – нормативний коефіцієнт ефективності для галузі, до якої належить збудоване підприємство, Фо – вартість основних виробничих фондів, достроково введених в експлуатацію, Тн, Тф – відповідно нормативна та фактична (або за іншим варіантом – планова) тривалість будівництва.

 

Внутрігалузевий ефект (Енг), який отримує будівельна організація, утворюється від зменшення величини умовно постійних витрат і розраховується за формулою: Енг=УПВ*(1-Тф/Тн), де УПВ – умовно постійні виграти в собівартості будівельно-монтажних робіт. Внутрігалузевого ефекту можна досягти за умови, що скорочення тривалості будівництва вивільняє основні виробничі фонди, задіяні на спорудженні об'єкта, а також зменшує величину обігових коштів, у т.ч. витрати на незавершене будівельне виробництво, які відображають в балансі будівельної організації. Величину цього ефекту (Еф) визначають за формулою: Еф=Ен*(Фн*Тн-Фф*Тф), де Фн, Фф – середній за відповідно нормативний га фактичний період будівництва розмір основних виробничих фондів та обігових коштів.

Фактор часу впливає і на ефективність капітальних вкладень оскільки витрати на незавершене будівництво за період спорудження об'єктів не приносять жодного ефекту («заморожені»). При скороченні тривалості будівництва ефект від зменшення вилучених у незавершене будівництво капітальних вкладень (Екв) розраховують за формулою: Екв=Ен*(Кн*Тн-Кф*Тф), де Кн, Кф – середній обсяг вилучених коштів у незавершене будівництво відповідно за нормою і фактично. В усіх випадках, коли фактична тривалість будівництва перевищує нормативну, тобто коли Тф>Тн, наведені формули дають можливість розрахувати втрати замовника або організації-підрядника.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.