Економічна ефективність зовнішньої торгівлі

Економічна ефективність зовнішньої торгівлі – результативність зовнішньої торгівлі, яка визначається сукупністю показників, що характеризують доцільність експортно-імпортних операцій. Доцільність зовнішньої торгівлі зумовлена тим, що потреби економіки країни в товарах задовольняються не лише за рахунок вітчизняного виробництва, а й за рахунок витрат на виробництво інших (експортних) товарів, на валютну виручку від продажу яких закуповуються необхідні для країни імпортні товари. Економічна ефективність зовнішньої торгівлі розраховують для розробки й обґрунтування планів розвитку зовнішньої торгівлі, здійснення закупівлі або продажу окремих товарів тощо. Якщо витрати на вітчизняне виробництво необхідної продукції, які заплановано отримати від імпорту, більші, ніж витрати на виробництво експортних товарів, то такий зовнішньоторговельний обмін економічно вигідний.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.