Ефективність капітальних вкладень в оновлення діючого виробництва

Ефективність капітальних вкладень в оновлення діючого виробництва – показник, який обчислюють для визначення оптимального спрямування коштів на реконструкцію й технічне переобладнання діючих підприємств. Такі розрахунки здійснюють у межах загальної теорії ефективності капітальних вкладень.

 

Для визначення ефективності цих вкладень обчислюють, як і для нового будівництва, показники загальної (абсолютної) і порівняльної ефективності. Загальну економічну ефективність капітальних вкладень у реконструкцію і технічне переобладнання визначають як відношення річного приросту прибутку (зниження поточних витрат) від реконструктивних робіт до капітальних вкладень на їх проведення. Коли капітальні вкладення на будівництво нового підприємства більші, ніж на реконструкцію, а вартість продукції на новому підприємстві нижча (або навпаки), виникає потреба визначення коефіцієнта ефективності капітальних вкладень.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.