Завершені капітальні вкладення

Завершені капітальні вкладення – фактично освоєні капітальні вкладення, готові до приймання в експлуатацію будови та об'єкти будівництва, на яких завершено всі передбачені проектом роботи. Величина завершених капітальних вкладень більша за обсяг введення в дію основних фондів на суму витрат, що входять до обсягу капітальних вкладень, але не враховуються у вартості основних фондів. Це передусім витрати, передбачені в кошторисах на підготовку експлуатаційних кадрів для основної діяльності підприємств, що будуються, витрати на тимчасові нетитульні будівлі та споруди, вартість предметів інвентарю, спецодягу, які придбані за рахунок капітальних вкладень, але не належать до основних фондів та ін. Капітальні вкладення в будови та об'єкти, спорудження яких триває або тимчасово чи остаточно припинено і законсервовано, належать до незавершених.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.