Валове нагромадження основного капіталу

Валове нагромадження основного капіталу – це вкладення коштів в основний капітал з метою розширення обсягів виробництва та привласнення вищих прибутків. Валове нагромадження основного капіталу здійснюється через придбання (купівлю, бартерні операції, виробництво для власного користування, капітальний ремонт та ін.), за винятком вибуття; здійснення витрат на поліпшення невиробничих матеріальних активів (у сільському господарстві – витрати на поліпшення якості землі, підготовку до використання природних ресурсів – меліорацію, розширення садів та ін.); здійснення витрат, пов’язаних з передачею прав власності на невиробничі активи (витрати на оплату послуг адвокатів, агентів з купівлі-продажу, податків та ін.).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.