Нагромадження

Нагромадження – 1) перетворення частини прибутку на капітал, а щодо речового змісту – збільшення запасів майна, основних фондів, матеріалів та ін.; 2) частка національного доходу, що використовується на поповнення виробничих та невиробничих фондів у народному господарстві, а також страхових запасів та резервів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.