Найм

Найм – 1) зарахування на роботу із встановленою платою, 2) надання майна його власником іншій особі у тимчасове користування за певну плату.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.