Напрям

Напрям – 1) прагнення до чогось, 2) науковий напрям в економічній теорії, 3) шлях розвитку та лінія руху певних процесів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.