Надомник

Надомник – це працівник, який, за договором з підприємцем, виконує визначену роботу вдома. Таку роботу виконують переважно з використанням засобів виробництва підприємця, йому належить і вироблена продукція. Ця форма зайнятості практикувалась у період становлення і на початкових етапах розвитку капіталізму, певного поширення набула в сучасних умовах. За прогнозами фахівців, у XXI ст. в найрозвинутіших країнах світу переважна більшість працівників виконуватиме свої виробничі й службові функції вдома. Розширення праці надомників зумовлене, зокрема, впровадженням інформаційних технологій, перетворенням інформації на специфічну продуктивну силу, процесом інформатизації та інтелектуалізації праці .

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.