Нагромаджене зношування

Нагромаджене зношування – це сукупне зношування основних засобів, що акумулюється за період їх експлуатації та визначається додаванням за попередні періоди.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.