Питомі капітальні вкладення

Питомі капітальні вкладення – обсяг капітальних вкладень на одиницю введення в дію виробничих потужностей або на одиницю розміру(місткості, площі, яку займає об'єкт), а також на одиницю приросту виробництва продукції, робіт і послуг.

 

Питомі капітальні вкладення визначають як індивідуальний показник для об'єкта, виробничої потужності, підприємства і як узагальнюючий показник для їх сукупності за видами виробництва, галузями та ін. Як індивідуальний показник питомих капітальних вкладення обчислюють діленням капітальних вкладень, спрямованих на створення об'єкта (виробничої потужності, підприємства), на його потужність. Як узагальнюючий показник його розраховують діленням вартості введення в дію основних фондів на сумарну потужність однотипних об'єктів цих фондів. Для планування капітальних вкладень розроблено нормативи питомих капітальних вкладення на будівництво окремих об'єктів нових підприємств, реконструкцію і розширення діючих підприємств, а також узагальнено нормативи за видами виробництв і галузями економіки держави. Ці нормативи використовують і для аналізу ефективності капітальних вкладень.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.