Державні капітальні вкладення

Державні капітальні вкладення – витрати на створення й удосконалення основних фондів державних підприємств і організацій. Державні капітальні вкладення здійснюються за рахунок централізованих і нецентралізованих джерел фінансування – коштів державного бюджету, фонду розвитку виробництва, фонду соціального розвитку, амортизаційного фонду та кредитів банків. До державних капітальних вкладень не належать капітальні вкладення громадських, кооперативних і приватних організацій, а також здійснені за рахунок коштів населення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.