Державний апарат

Державний апарат – в широкому значенні – органи державної влади і державного управління, у вузькому – лише вищі органи державної влади (виконавчі, законодавчі й судові).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.