Держава-рантьє

Держава-рантьє – держава, яка інвестувала значні капіталовкладення за кордоном і отримує на них прибутки у формі відсотків, а також у формі дивідендів від вкладень у цінні папери. Найбільшого розвитку набула в період колоніалізму. На сучасному етапі розвинуті країни світу є певною мірою державами-рантьє одна щодо одної.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.