Державні субсидії

Державні субсидії – грошові засоби, підмога, фінансова допомога, що виділяються з державною бюджету місцевим органам влади, підприємствам, населенню на чітко визначені цілі. В Україні набули поширення субсидії держави населенню для оплати частини комунальних послуг.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.