Деструкція

Деструкція – порушення структури економічних зв'язків, що склалися (в т.ч. техніко-економічних, організаційно-економічних, відносин економічної власності та ін.), яке призводить до розпаду економічної системи.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.