Унітарна держава

Унітарна держава – форма державного устрою, за якої територія держави не має у своєму складі федеративних одиниць (такими одиницями у США є штати, у ФРН – землі, у Швейцарії – кантони, в Росії – автономні республіки), а поділяється на адміністративно-територіальні одиниці (області, райони, департаменти). Україна є частково федеративною державою, оскільки до її складу входить Автономна Республіка Крим, яка має свою конституцію, відповідні органи управління, бюджет тощо.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.