Будівництво

Будівництво – 1) процес спорудження будівель, 2) галузь матеріального виробництва, сутність якої – створення нових підприємств, розширення, реконструкція й технічне переобладнання діючих підприємств та інших об'єктів виробничої сфери, а також об'єктів невиробничої сфери. До продукції будівництва належить і капітальний ремонт будівельних об'єктів. Особливості будівництва визначаються характером його продукції і полягають у тому, що вона є нерухомою і територіальне закріпленою. Будівництву властиві відносно тривалий виробничий цикл, значна різноманітність споруджених будівель за призначенням, істотний вплив на виробничий процес географічних і, зокрема, кліматичних умов.

До будівництва як самостійної галузі економіки держави належать організації будіндустрії, що виконують будівельно-монтажні роботи, організації з експлуатаційного і глибинного розвідувального буріння газових і нафтових свердловин, проектно-пошукові, проектно-конструкторські і а науково-дослідні організації, що обслуговують будівництво, органи господарського управління будівництвом.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.