Незавершене будівництво

Незавершене будівництво – обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незавершених і не введених в експлуатацію будовах і об’єктах будівництва станом на певну дату. До об'єктів, що перебувають у стані незавершеного будівництва, належать об'єкти, спорудження яких триває, об'єкти, спорудження яких припинено тимчасово чи остаточно, законсервовані об'єкти, об'єкти, введені в експлуатацію, акти приймання яких ще не затверджено. Щодо об'єктів, спорудження яких триває, тимчасово припинено та щодо законсервованих об'єктів капітальні вкладення числяться в незавершеному будівництві до моменту введення їх в експлуатацію, а щодо об'єктів, будівництво яких припинено остаточно, – до списання їх з бухгалтерського балансу відповідної організації.

Величина обсягів незавершеного будівництва розраховується за формулою: Нк=НП+К+Фо, де Нп і Нк – величина незавершеного будівництва відповідно на початок і на кінець звітного періоду, К – обсяг капітальних вкладень за звітний період, Фо – введення в експлуатацію основних фондів за звітний період. Показники незавершеного будівництва – абсолютні величини незавершеного будівництва на певну дату у вартісних одиницях вимірювання, а також відносний показник, що розраховується як відношення обсягу незавершеного будівництва на кінець періоду до обсягу капітальних вкладень на той же період у відсотках. Незавершене будівництво визначається за кошторисною і фактичною вартістю будівництва. Нормативна величина незавершеного будівництва встановлюється як відсоткове відношення до обсягу капітальних вкладень за певний період. Наднормативна величина незавершеного будівництва – наслідок розпорошення капітальних вкладень, перевищення норм тривалості будівництва. Вона є причиною зниження ефективності капітальних вкладень сповільнення обігу коштів, посилення інфляційних тенденцій. В Україні на початку 90-х XX ст. налічувалося понад 50 тис. об'єктів незавершеного будівництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.