Індивідуальний продукт виробництва

Індивідуальний продукт виробництва – складова частина, окремий «економічний екземпляр» продукту суспільного виробництва. Втілює певну корисність (споживчу вартість) і певні витрати праці на його виробництво (вартість). Через корисність (споживчу вартість) формується відношення подальшого економічного обороту. Останнє має і витратий (вартісний) бік. Індивідуальний продукт виробництва набуває різних форм. Він, по-перше, – результат технологічно індивідуального виробництва, продукція якого виготовляється в одиничних екземплярах. Далі індивідуальний продукт виробництва або залишається і використовується в одиничному виконанні (одяг, взуття тощо в індивідуальному виконанні, унікальні засоби виробництва та ін.), або запроваджується на підприємствах масового тиражування індивідуального продукту виробництва, по-друге, –продукт виробництва індивідуального (одноосібного) виробника. Він може бути втіленням високих індивідуальних здібностей, користуватися підвищеним попитом. По-третє, форму індивідуального продукту виробництва набуває продукт кожного окремого товаровиробника.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.