Дефіцит валового національного продукту

Дефіцит валового національного продукту – різниця між потенційним і фактично створеним валовим національним продуктом. Під час кризи дефіцит ВНП позитивний, оскільки потенційний випуск продукції переважає фактичний. Під час тривалого економічного піднесення дефіцит ВНП може бути від'ємним.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.