Дефіцит платіжного балансу

Дефіцит платіжного балансу – макроекономічний показник, що свідчить про меншу частку сумарних чистих надходжень у крашу іноземної валюти на поточний рахунок і рахунок руху капіталів порівняно з часткою виплат іноземної валюти центральним банком зі своїх резервів для покриття чистих потреб вітчизняних резидентів в такій валюті (або суми платежів, що здійснює країна за кордоном) за певний період часу. Дефіцит платіжного балансу може утворюватися значною мірою внаслідок дефіциту торговою балансу оскільки він є складовою частиною платіжного балансу.

 

Дефіцит торгового балансу в Україні у 1996 становив 1,8 млрд. дол., що було головною причиною дефіциту платіжного балансу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.