Карта-баланс

Карта-баланс – основна форма і метод оперативного безперервного планування матеріально-технічного забезпечення на підприємствах, у фірмах. Основними елементами карти-балансу є дані про відповідні потреби продукції, наявні фонди, залишки тощо упродовж року з розбивкою за кварталами і місяцями.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.