Баланс основних фондів підприємства

Баланс основних фондів підприємства – система показників, які характеризують стані рух основних фондів підприємства загалом і окремо за елементами чи групами фондів за певний період часу. Відповідно до способів обліку основних фондів: баланс основних фондів підприємства складають у двох варіантах: за повною балансовою вартістю основних фондів і за первісною їх вартістю з вирахуванням зношування, тобто за залишковою вартістю. Баланс основних фондів підприємства за повною балансовою вартістю відображає рух фізичної маси основних фондів, тобто сукупності засобів праці, що входять до складу основних фондів. Він представлений такими показниками обсяг основних фондів на початок періоду, введення в дію (збільшення) основних фондів, вибуття (зменшення) основних фондів через втрату, повне зношування, продаж (передачу), обсяг основних фондів на кінець періоду.

Баланс основних фондів підприємства за залишковою вартістю характеризує рух основних фондів за вартістю. Основні показники цього балансу: обсяг основних фондів на початок періоду (за повною вартістю з вирахуванням зношування), введення в дію основних фондів за повною балансовою вартістю, капітальний ремонт, амортизаційні відрахування, вибуття основних фондів внаслідок старіння, зношування, втрати, продажу (за залишковою вартістю), обсяг основних фондів на кінець періоду (за первісною вартістю з вирахуванням зношування). На основі даних цих балансів розраховують такі відносні показники, як коефіцієнт зростання, вибуття, оновлення, ступінь зношування основних фондів. Коефіцієнт зростання основних фондів – це відношення величини основних фондів на кінець періоду до їх величини на початок періоду. Коефіцієнт вибуття – це відношення вибулих основних фондів до їх величини на початок періоду. Коефіцієнт оновлення основних фондів – відношення введених основних фондів до їх величини на кінець періоду. Ступінь зношування визначається як відсоткове відношення загальної величини зношування (різниця між величиною фондів за повною вартістю і з урахуванням зношування на певний момент) до обсягу основних фондів за повною вартістю на той час.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.