Розрахунковий баланс

Розрахунковий баланс – економічна таблиця, яка відображає обсяги і співвідношення всіх грошових вимог, зобов'язань і матеріальних активів країни, що з'являються внаслідок її торговельних, кредитних та інших зв'язків із зарубіжними країнами. Обсяги грошових вимог переважно визначаються як результат експорту товарів і наданих зовнішніх кредитів. Вони представлені в активі розрахункового балансу. У ньому також зазначають вартість майна, матеріальних цінностей, цінних паперів, обсяги прямих інвестицій, розміри клірингових рахунків тощо, які є власністю країни, але знаходяться на території інших держав. У пасиві розрахункового балансу представлені обсяги всіх грошових зобов'язань, вартість матеріальних цінностей, капіталовкладень тощо, які є на території країни, але не належать їй. Основна величина всіх грошових зобов'язань визначається як результат імпорту товарів та використаних іноземних кредитів.

 

Розрахунковий баланс містить баланс торговий, баланс послуг, баланс руху капіталів та ін. Його складають у двох формах: розрахунковий баланс на певну дату (наприклад, на початок року) і розрахунковий баланс за певний період (наприклад, за рік). Розрахунковий баланс на певну дату характеризує стан розрахунків країни, підбиває підсумок руху капіталів і кредитів та визначає є країна боржником (пасивне сальдо) чи кредитором(активне сальдо). У розрахунковому балансі за певний період відображають зміни заборгованості та вимог країни за певний час. Структура розрахункового балансу в основному відповідає структурі балансу платіжного їхня істотна відмінність у тому, що розрахунковий баланс відображає не тільки грошові розрахунки за певний період, а й кредитні операції незалежно від терміну їх здійснення. Характерним для розрахункового балансу розвинутих країн є активне сальдо, яке визначається наданням кредитів країнам, що розвиваються, країнам, які формують ринкову економіку, або збільшенням прямих інвестицій за кордоном.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.