Балансова вартість основних фондів

Балансова вартість основних фондів – вартість основних фондів на початок і кінець кожного року, визначена балансовим методом за даними бухгалтерського обліку про наявність і рух основних фондів. Балансова вартість переважно є змішаною оцінкою основних фондів, оскільки частина інвентарних об'єктів числиться на балансі за відновною вартістю на момент останнього переоцінювання, а основні фонди, придбані після цього, – за повною початковою вартістю.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.